Temel Kalite Prensibimiz


Kalite seviyesi kişisel deneyimlere, ortama göre değil müşteri ihtiyacına göre belirlenir.
Yüksek kalite, üretimin her aşamasında oluşturulur. Üreten ürettiği ürünün kalitesinden sorumludur.
Düşük kaliteli veya hatalı ürün bir sonraki aşamaya hiçbir zaman geçemez.
Sürekli geliştirme yoluyla hata ve problemlerin tekrarlanması önlenir. 

Kalite, çalışanından yönetimine,  tedarikçisinden müşterisine kadar sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen bir süreçtir. Süreci  oluşturan her birimin kalitesi tüm çalışanların katkısı ile artırıldığında hedeflenen mükemmeliyete ulaşılır. Aşağıdaki politikalar başarı yolunda benimsediğimiz önemli  kilometre taşlarıdır.

  • - Plastik enjeksiyon sektöründe yüksek kaliteli ürünleri, kaliteli servis ve çalışma prensipleri ile lider konumunu korumak
  • - Müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını ürün kalitesinde standardı sağlayarak ve ürün gelişiminde sürekliliği esas kılarak, istenen özelliklerde ve zamanında gerçekleştirmek,
  • - Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için, müşteri talepleri doğrultusunda sistem ve ürün gelişimini sağlamak,
  • - Teknolojisini sürekli yenileyen ve değişime açık bir yapı oluşturmak, ürün gelişimini sürekli kılarak pazarda takip edilen şirket olmak için  Araştırma ve Geliştirmeye gereken önemi vermek,
  • -Tüm tedarikçilerimizi ekibin bir parçası haline getirerek sürekli gelişmeyi hedef almak,
  • - Çalışanlarına katılım ve yaratıcıklarını kullanabilecekleri bir ortam yaratmak, sürekli eğitim yolu ile çalışanlarının bireysel gelişimlerini sağlamak,
  • - Üretimini yaparken yüksek verimlilik eldesi için sürekli iyileşmeyi hedef almak,
  • - Rekabet gücü ve hedef pazarlardaki pazar payını artırarak ortaklarının memnuniyetini sağlamak,
  • - Topluma  ve çevresine saygılı bir isim olarak sürekliliğini sağlamak